ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 7/2566

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 นายบรรจง พงษ์ประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม คณะผู้บริหาร ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
ออกแบบโดย dsite.in.th