ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เพื่อหารือการจัดงานศิษย์เก่า ประจำปี 2566

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นายบรรจง พงษ์ประเสริฐ ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสมาคม คณะผู้บริหาร คณะครู เพื่อหารือการจัดงานศิษย์เก่า ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
ออกแบบโดย dsite.in.th