ขอแสดงความยินดี รองฯ พรทิพย์ อ่อนชูศรี ที่ได้ย้ายสถานศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

ความผูกพันมิเสื่อมคลาย สู่จุดหมายที่รุ่งเรือง

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวพรทิพย์ อ่อนชูศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ที่ได้ย้ายสถานศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ร่วมรับประทานอาหาร มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี
ออกแบบโดย dsite.in.th