ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.09 น. นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนเรียนโพธิธรรสุวัฒน์ และนายภูวดล ชื่นอยู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเรียนโพธิธรรสุวัฒน์ เดินทางเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้


ออกแบบโดย dsite.in.th