นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน

วันที่ 20 กันยายน 2566 งานอนามัย กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นำนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 162 คน เข้ารับวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนโดยคลินิกหมอครอบครัวเทศบาลเมืองบางมูลนาก เพื่อให้การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมาย ณ หอประชุมเพชรชมพู

ออกแบบโดย dsite.in.th