นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้ารับวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน

วันที่ 12 กันยายน 2566 งานอนามัย กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นำนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้ารับวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนโดยคลินิกหมอครอบครัวเทศบาลเมืองบางมูลนาก เพื่อให้การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ออกแบบโดย dsite.in.th