ดำเนินการมอบงานวิจัยตามโครงการสร้างหอประวัติศาสตร์ “บางมูลนาก”

วันที่ 5 กันยายน 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นำคณะผู้บริหาร คณะครู และเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา ดำเนินการมอบงานวิจัยตามโครงการสร้างหอประวัติศาสตร์ “บางมูลนาก” ตามแนวคิดศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีตำบล มอบให้แต่ละตำบล ซึ่งประกอบด้วย ตำบลบางมูลนาก ตำบลภูมิ ตำบลบางไผ่ ตำบลวังกรด ตำบลหอไกร ตำบลห้วยเขน ตำบลเนินมะกอก ตำบลวังตะกู ตำบลวังสำโรง และตำบลลำประดา เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของแต่ละตำบลให้กับผู้ที่สนใจ ในโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการฯ ได้กล่าวขอบคุณทางชุมชนที่สนับสนุนการให้ข้อมูลตลอดการดำเนินการทำวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 – 2563

ออกแบบโดย dsite.in.th