กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ณ ชุมชนตำบลวังกรด

วันที่ 6 กันยายน 2566 คณะผู้บริหาร และคณะครู จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยพานักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของข้าวโปง และเรียนรู้วิธีทำ ซึ่งมีข้อมูลพอสังเขปดังนี้

ข้าวโปง เป็นขนมพื้นบ้านของไทยซึ่งในส่วนของอำเภอบางมูลนากแพร่หลายในตำบลวังกรด เป็นขนมที่ทำมาจากข้าวเหนียว ใส่ไส้ถั่วลิสงกับงา แล้วคลุกด้านนอก ด้วยงาดำ

ออกแบบโดย dsite.in.th