กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ณ ตลาดฟื้นอดีตบางมูลนาก

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร และคณะครู จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยพานักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ณ ตลาดฟื้นอดีตบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ และสถานที่สำคัญ บริเวณตลาดฟื้นอดีตบางมูลนาก ซึ่งมีข้อมูลพอสังเขปดังนี้

1. พิพิธภัณฑ์ชาวบางมูลนาก
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตชาวบางมูลนาก สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เยาวชนมีโอกาสศึกษาประวัติความเป็นมา บ้านเกิดเมืองนอน ประวัติศาสตร์ของชาวบางมูลนาก นำมรดกความทรงจำวิถีชีวิตของชาวบางมูลนาก พร้อมทั้งปรับพื้นที่ตลาดฟื้นอดีตตลาดบางมูลนาก ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้สูงวัย เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งนักท่องเที่ยวได้ชื่นชม และศึกษาประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ของชาวบางมูลนากตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

“ครอบครัวเค้าสงวนศิลป์” ได้บริจาคบ้านพร้อมที่ดิน “ร้านเสริมศิลป์” โดยยกให้เป็นสมบัติของชาวบางมูลนาก เพื่อเก็บเป็นความทรงจำ มีชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์ชาวบางมูลนาก” ในเวลาต่อมา “ครอบครัวอินทุภูติ” ยกที่ดินด้านข้างให้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาวบางมูลนาก สืบต่อไป

ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี พร้อมด้วยคุณหญิงรัชนีวรรณ วัฒนชัย ภรรยา เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ชาวบางมูลนาก ณ ตลาดฟื้นอดีตบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

นอกจากนี้ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ได้มาเยี่ยมเยือน ตลาดฟื้นอดีตบางมูลนาก ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้กล่าวว่า “บางมูลนาก เมืองน่าอยู่ สวยจริงๆ มันสุดยอดมาก สวยจริงๆ เมืองน่าอยู่ สวยงาม ย้อนยุค หาดูได้ยาก ทำให้ผมนึกถึงความสุขยามเด็กๆ บรรยากาศงดงามร่มเย็นหาดูได้ยากยังเหลืออยู่ที่นี่ ขอให้พวกเราโปรดช่วยกันรักษาสมบัติอันล้ำค่านี้ ให้คงอยู่กับประเทศเรา เพื่อประโยชน์แก่พี่น้องชาว อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร” พร้อมทั้งวาดรูป “นาก” พร้อมลายเซ็น ประดับตกแต่งในพิพิธภัณฑ์มีชีวิตชาวบางมูลนาก

2. ศาลเจ้าพ่อแก้ว (หลังเดิม)
ตั้งอยู่ในบริเวณตลาดฟื้นอดีตบางมูลนาก เป็นอาคารไม้ที่ได้รับการบูรณะให้สวยงาม และยังคงรักษาต้นแบบเหมือนในอดีต อยู่ริมแม่น้ำน่าน มีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นศาลเจ้าหลังเก่า ที่เคยประดิษฐานองค์เจ้าพ่อแก้ว แต่ชาวบ้านก็ยังมีความผูกพันต่อศาลเจ้าพ่อแก้ว (หลังเดิม) มิเสื่อมคลาย ปัจจุบันได้อัญเชิญองค์เจ้าพ่อแก้ว ไปประดิษฐานที่ ศาลเจ้าพ่อแก้ว (หลังใหม่) แล้ว

อ้างอิง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร, “ตลาดฟื้นอดีตบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร”, http://www.m-culture.in.th/ สืบค้นข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2566

ออกแบบโดย dsite.in.th