นักเรียนฝีพายเรือ “ครุฑเตร็จไตรจักร” เข้าร่วมในขบวนเห่เรือพระที่นั่งจำลอง จังหวัดพิจิตร

วันที่ 2 กันยายน 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูผู้ฝึกซ้อมและตัวแทนนักเรียนฝีพายเรือ “ครุฑเตร็จไตรจักร” ในขบวนเห่เรือพระที่นั่งจำลอง เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ณ บริเวณแม่น้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตร

ออกแบบโดย dsite.in.th