รับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร หน่วยบริการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วย นางสกาวเดือน นุใจมาและนางสาวเนตรนภาภรณ์ ปันจะวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม คณะครูงานบริจาคโลหิตโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมต้อนรับนายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอบางมูลนาก ในโอกาสตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การดำเนินการรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร หน่วยบริการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมีคณะครูและนักเรียน ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 82 ยูนิต

ออกแบบโดย dsite.in.th