การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ “กล้าวรรณกรรม”

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นางสกาวเดือน นุใจมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ “กล้าวรรณกรรม” ที่จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของนักเรียน ณ หอประชุมเพชรชมพู

ออกแบบโดย dsite.in.th