สัมนาชมรมเครือข่ายผู้ปกครอง การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และจริยธรรมฯ

วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2566 นายวันัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ประธานในพิธีเปิดการสัมนาชมรมเครือข่ายผู้ปกครอง ตามโครงการการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และจริยธรรมฯ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการดำเนินงานด้านจิตอาสาในบทบาทของผู้ปกครองและสร้างสรรค์ในสถานศึกษา อันก่อให้เกิดผลประโยชน์ ด้านการปฏิบัติงาน เจตคติที่ดี และการรับรู้บทบาทของผู้ปกครองจิตอาสาอย่างถ่องแท้ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูจากกลุ่มบริงานกิจการนักเรียนและตัวแทนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านหมอรีสอร์ต อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

ออกแบบโดย dsite.in.th