กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์น้องพี่ “ต่อสายรหัส” ระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1-3

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์น้องพี่ “ต่อสายรหัส” ระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1-3 ดำเนินกิจกรรมโดยคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องชมพู-ฟ้า ได้แลกเปลี่ยนการใช้ชีวิตในรั้วมัธยม การวางแผนการศึกษาต่อ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีคณะผู้บริหาร เครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสาและครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัยมศึกษาตอนต้นควบคุมและดูแลตลอดการดำเนินกิจกรรม

ออกแบบโดย dsite.in.th